Constanta Service Capital

 

ЮРИДИЧНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ.

 

Юридичний супровід діяльності господарючого суб’єкта.

Консультування клієнта в галузях корпоративного, господарського, фінансового, фіскального законодавства. Розробка індивідуальних схем роботи, в тому числі із повним забезпеченням алгоритмів роботи та документообігу (договірне забезпечення). Супровід діяльності Клієнта - господарюючого суб’єкта з максимальним усуненням з діяльності судових процесів, адміністративних спорів, конфліктних ситуацій з органами влади та контролюючими органами. Супровід трансформації податкового планування діяльності у зв’язку з новелами українського законодавства. Консультації та рекомендації щодо оптимізації сплати податків та використання сучасних інструментів, в тому числі операцій з цінними паперами, операцій з Венчурними фондами, супровід факторингових операцій, операцій з векселями та іншими борговими продуктами.

 

Податкове планування.

Використання агресивної оптимізації оподаткування на сьогоднішній день є неприпустимо. Необхідно розуміти, що економія, яка досягається шляхом використання протиправних схем оптимізації оподаткування, є надуманою. Це всього лише відкладений платіж, який доведеться сплатити після проведення податкової перевірки. При цьому розмір цього платежу значно перевищить суми, зекономлені в результаті оптимізації. Таким чином, методи агресивної оптимізації відходять у минуле, оскільки вони не сумісні з веденням сучасного бізнесу.

Однак податкове планування в сучасній ситуації дозволяє оптимізувати оподаткування з використанням сучасних «законних» методів оптимізації оподаткування. Сучасні методи податкової оптимізації засновані на поєднанні податкових режимів і наявності власного адміністративного та господарського ресурсу. Ці методи володіють однією незаперечною перевагою - вони законні.

Ми не пропонуємо типових рішень і враховуємо всі побажання клієнта, а також особливості його бізнесу. Застосування агресивних методів оптимізації з використанням фірм одноденок неприпустимо. Такі методи ставлять під загрозу не тільки ваш бізнес, але і бізнес ваших клієнтів, крім того керівник і головний бухгалтер вашої компанії не наражаються на небезпеку бути залученими до кримінальної відповідальності за вчинення податкових злочинів.

 

Основні принципи податкового планування.

 

А) Допустиме співвідношення витрат на створену схему й обслуговування до суми економії податкових витрат. Це співвідношення має індивідуальний поріг, який може залежати і від ступеня ризику, пов'язаного з даною схемою, і від психологічних факторів.

 

Б) Принцип конфіденційності. Доступ до інформації про фактичне призначення і наслідки проведених трансакцій має бути максимально обмежений. На практиці це означає, що, по-перше, окремі виконавці та структурні одиниці, які беруть участь у спільному колі оптимізації, не повинні уявляти собі картину в цілому, а можуть керуватися тільки певними інструкціями локального характеру. По-друге, посадові особи та власники повинні уникати віддавати розпорядження та зберігати загальні плани з використанням засобів особистої ідентифікації.

 

В) Принцип підконтрольності. Досягнення бажаних результатів від використання схеми оптимізації податкових платежів залежить від добре продуманого контролю та існування реальних важелів впливу на всіх виконавців і на всіх етапах. Однією з особливостей більшості структур з оптимізації податків є неформальність відносин внутрішніх учасників процесу і тих прав і зобов'язань, які виникають у зв'язку з домовленістю з зовнішніми контрагентами. Вирішення питань безпеки в даних умовах може бути побудоване на синхронізації тих договірних відносин, які виникають де-факто з тими, які оформляються де-юре.

 

Г) Принцип припустимого поєднання форми і змісту. Якщо дійсність трохи прикрашається, то робити це бажано без елементів абсурдизму. Відомі випадки, коли підприємства, які не мають на балансі або в оренді ніяких основних фондів і містять в штаті лише директора, «примудрялися» надавати і транспортні, і поліграфічні, і будь-які інші послуги. При цьому замовники не дуже часто цікавляться наявністю у виконавця достатньої матеріально-технічної бази для виконання підписаної угоди. Їх більше цікавить «порядок розрахунків» та інші умови. Синхронізація юридичних та фактичних дій важлива не тільки для забезпечення захисту від «недобросовісних» учасників процесу, але має також непереоціненне значення і для «віддзеркалення» можливих підозр з боку контролюючих органів. Це пов'язано, зокрема, з існуванням у Цивільному кодексі таких понять, як недійсна угода, удавана угода, уявна угода, недієздатний громадянин і т. д., а також з наявністю в Кримінальному кодексі статей, присвячених ухилення від податків, фіктивному підприємництву, фіктивному банкрутства, відмивання грошових коштів, тощо.

 

Управління ризиками.

Діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов'язана з поняттям «ризик». Для того щоб компанія могла приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності, вона повинна виробити політику з управління ризиками.

У залежності від сфери діяльності, ділового середовища, стратегії розвитку та інших чинників компанія може зіткнутися з різними видами ризиків. Тим не менше, існують спільні цілі, досягнення яких має сприяти ефективно організований процес управління ризиками. Як правило, основна мета, яку переслідують компанії при створенні системи управління ризиками, - це підвищення ефективності роботи, зниження ризиків притягнення до відповідальності і мінімізація можливості втратити активів.

Управління ризиками починається з виявлення й оцінки всіх можливих загроз, з якими компанія зіштовхується в процесі своєї діяльності. Потім здійснюється пошук альтернатив, тобто розглядаються менш ризиковані варіанти здійснення діяльності з можливістю одержання тих же доходів.   Рішення про прийняття або ухиленні від тих чи інших ризиків багато в чому залежить від реалізованої компанією стратегії і так званого ставлення до ризику