Constanta Service Capital

   1АЛЬТЕРНАТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ.

   Компанія Constanta Service Capital здійснює сприяння в залученні грошових ресурсів для фінансування інвестиційних проектів, підбір найефективнішого шляху:

- Первинне розміщення акцій серед потенційних інвесторів

- Приватне розміщення акцій закритому колу інвесторів

- Продаж компанії стратегічному інвестору

 

     Залучення акціонерного капіталу

   Залучення акціонерного фінансування є хорошою альтернативою кредитному фінансуванню, а інколи, і єдиною можливістю подальшого ефективного розвитку підприємства. На сьогоднішній день цей інструмент стає усе більш популярний і має попит з боку українського бізнесу. 

   Ринок виділяє два основні види залучення акціонерного капіталу – приватне і публічне розміщення.

   Основною відмінністю приватного розміщення від публічного є те, що при приватному розміщенні акції поширюються серед інвесторів по закритій підписці, а компанія-емітент в значній мірі може впливати на склад інвесторів і ціну акцій. Даний вид залучення капіталу часто застосовується до компаній, які ще з ряду причин не готові для публічного ринку. В той же час публічний ринок може дати значно більшу ціну за акції компанії-емітента накладаючи при цьому додаткові обмеження. Обидва варіанти мають свої переваги і при правильному стратегічному плануванні можуть бути використані з максимальною ефективністю.

   До наших послуг входить:

 • Вибір стратегії та шляху залучення капіталу
 • Оптимізація структури бізнесу для досягнення максимально ефективної структури управління
 • Оцінка бізнесу
 • Юридичне консультування та супровід угоди
 • Проведення переговорів з потенційними інвесторами
 • Підготовка аналітичних матеріалів
 • Укладення відповідної угоди
 • Підтримка ліквідності цінних паперів на організованому ринку

 

   Залучення боргового фінансування.

   Для успішного залучення боргового фінансування має велике значення правильна структуризація проектів, зважений вибір потенційних інвесторів і кредиторів і продумане представлення проектів потенційним кредиторам. Наша роль і полягає в якісному вирішенні всіх цих аспектів.

   Компанія надає послуги по підбору оптимальних умов кредитування, розробляє необхідний пакет документів для отримання кредиту, що значно скорочує строк погодження та видачі кредиту як для кредитної установи так і для позичальника.

 

   Емісія та  супровід обігу опціонів

   Компанія  «Constanta Service Capital» пропонує власникам Торгових центрів повне юридичне та технічне супроводження по випуску та обслуговуванню випуску опціонних сертифікатів на орендні послуги для здійснення діяльності по здачі  нерухомості в оренду.

   В пакет наших послуг входить:

 •  послуги щодо випуску (емісії) опціонних сертифікатів: підготовка документів, реєстрація випуску у ДКЦП ФР, первинне розміщення та інше;
 • фінансове консультування;
 • допомога у створенні ІСІ (Венчурного Фонду) або використання діючого (надається компанією)/
 • послуги зберігача та торгівця цінними паперами
 • організація вторинного ринку опціонних сертифікатів підприємства та підтримка їх ліквідності;

   В пошуках додаткових резервів для компенсації недоотриманої рентабельності від оренди торгових приміщень, які можуть виникають у власників та орендаторів Торгових Центрів, пропонується оформлення опціонів на поставку орендних послуг.

   Опціони на поставку орендних послуг є похідними цінними паперами, придбання яких дозволяє здійснювати поставку орендної послуги по ціні, визначеній на дату придбання опціону. Опціон дозволяє не тільки спростити та зекономити й оптимізувати базу оподаткування та податкового планування, але й контролювати рентабельність. Випускати опціони може будь-яка юридична особа.

   Власник торгового центру випускає опціони на поставку орендної послуги, базовим активом яких буде нерухомість-право оренди (квадратні метри чи приміщення в цілому). Отже для укладення Договору оренди зацікавленій особі спочатку доведеться придбати опціон по ціні виконання (собівартість оренди кв. м. або іншої площі) і заплатити за нього окрему ціну (премію опціону), і одночасно заключити Договір оренди торгової площі. Відповідно для покупця опціону ціна нерухомості складатиметься із двох доданків – премії опціону та собівартості оренди самої нерухомості (тобто ціни виконання опціону). Враховуючи це, ще до випуску опціонів є сенс провести розподіл між його ціною та ціною нерухомості в такий спосіб: якомога більшу частину вартості нерухомості віднести до складу премії за опціоном, а решту покрити за рахунок ціни виконання, тобто ціни, яку буде зафіксовано в самому опціоні.

   Сенс тут полягає в тому, що  премія по опціону, будучи для власника торгового центру з економічної точки зору доходом від оренди, за фактом її отримання, не обкладатиметься ПДВ. Податком на додану вартість у момент передачі нерухомості обкладатиметься собівартість оренди (базовий актив опціону), визначена на рівні не нижче звичайних цін.  У зв'язку з цим  власник торгового центру може оптимізувати сплату ПДВ, «підлаштувавши» так, щоб податкові зобов'язання щодо ПДВ, нараховані на ціну виконання опціону (але не нижче звичайних цін на нерухомість), майже повністю перекрилися податковим кредитом, накопиченим у процесі обслуговування комерційних площ.

   Для оптимізації Податку на прибуток доцільно використовувати Компанію по управлінню активами  (Венчурний Фонд). В даному варіанті першим покупцем опціонних сертифікатів по собівартості тобто ціні виконання з мінімальною премією буде КУА, продавати опціон з прибутком тобто максимальною премією опціонну буде КУА безпосереднім потенційним орендарям. Ефективність інвестування через венчурні фонди досягається завдяки наявності податкових пільг та стимулів. Згідно   Податкового кодексу України, доходи, отримані від операцій з активами ІСІ (Венчурних корпоративних та пайових фондів), а також доходи, нараховані за активами ІСІ (відсотки, дивіденди) не враховуються у складі його валового доходу. Це дає можливість реінвестувати кошти в межах діяльності фонду без проміжного оподаткування, за рахунок чого досягається максимальний результат діяльності фонду

 

   Випуск фондових інструментів з фіксованою дохідністю.

   Ринок боргових інструментів передбачає різноманітні варіанти залучення позикового фінансування враховуючи особливості емітента, стан фінансових ринків та вимоги законодавства. Компанія Constanta Service Capital надає своїм клієнтам весь спектр послуг по організації та розміщенню боргових інструментів як для корпоративних так і державних муніципальних позичальників.

   До наших послу входить:

 • Аналіз фінансового стану позичальника
 • Розробка параметрів випуску боргових інструментів
 • Проведення попереднього аналізу для вивчення попиту на інструмент
 • Розробка етапів первинного та вторинного розміщення
 • Повний юридичний супровід на етапах прийняття рішення про випуск, в процесі випуску, розробка всіх необхідних документів для державної реєстрації емісіі.
 • Проведення переговорів та розміщення серед потенційних інвесторів боргових інструментів та надання послуги платіжного агента для обслуговування позики
 • Агентські послуги в процесі погашення боргових цінних паперів.

 

   2. КОНСАЛТИНГ У ВИБОРІ ОПТИМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.

 • Компанія Constanta Service Capital проводить повний супровід клієнтів у виборі оптимальних варіантів фінансування будівництва шляхом випуску опціонних сертифікатів, закладних з використанням Інститутів Спільного Інвестування (Венчурних Фондів) використовуючи можливості згідно ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та з врахуванням норм Податкового кодексу України.
 • Організовує юридичний супровід у підготовці техніко-економічної документації необхідної для випуску опціонів
 • Організовує замкнутий цикл документообігу Емітент – Венчурний Фонд – Фондова Біржа - Торгівець цінними паперами – Споживач.

 

        3. ЮРИДИЧНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ.

   Юридичний супровід діяльності господарюючого суб’єкта. Консультування клієнта в галузях корпоративного, господарського, фінансового, фіскального законодавства. Розробка індивідуальних схем роботи, в тому числі із повним забезпеченням алгоритмів роботи та документообігу (договірне забезпечення). Супровід діяльності Клієнта - господарюючого суб’єкта з максимальним усуненням з діяльності судових процесів, адміністративних спорів, конфліктних ситуацій з органами влади та контролюючими органами. Супровід трансформації податкового планування діяльності у зв’язку з новелами українського законодавства. Консультації та рекомендації щодо оптимізації сплати податків та використання сучасних інструментів, в тому числі операцій з цінними паперами, операцій з Венчурними фондами, супровід факторингових операцій, операцій з векселями та іншими борговими продуктами.

   Податкове планування. Використання агресивної оптимізації оподаткування на сьогоднішній день є неприпустимо. Необхідно розуміти, що економія, яка досягається шляхом використання протиправних схем оптимізації оподаткування, є надуманою. Це всього лише відкладений платіж, який доведеться сплатити після проведення податкової перевірки. При цьому розмір цього платежу значно перевищить суми, зекономлені в результаті оптимізації. Таким чином, методи агресивної оптимізації відходять у минуле, оскільки вони не сумісні з веденням сучасного бізнесу.

  Однак, податкове планування в сучасній ситуації дозволяє оптимізувати оподаткування з використанням сучасних «законних» методів оптимізації оподаткування. Сучасні методи податкової оптимізації засновані на поєднанні податкових режимів і наявності власного адміністративного та господарського ресурсу. Ці методи володіють однією незаперечною перевагою - вони законні.

   Ми не пропонуємо типових рішень і враховуємо всі побажання клієнта, а також особливості його бізнесу. Застосування агресивних методів оптимізації з використанням фірм одноденок неприпустимо. Такі методи ставлять під загрозу не тільки ваш бізнес, але і бізнес ваших клієнтів, крім того керівник і головний бухгалтер вашої компанії не наражаються на небезпеку бути залученими до кримінальної відповідальності за вчинення податкових злочинів.

   Основні принципи податкового планування.

   А) Допустиме співвідношення витрат на створену схему й обслуговування до суми економії податкових витрат. Це співвідношення має індивідуальний поріг, який може залежати і від ступеня ризику, пов'язаного з даною схемою, і від психологічних факторів.

   Б) Принцип конфіденційності. Доступ до інформації про фактичне призначення і наслідки проведених трансакцій має бути максимально обмежений. На практиці це означає, що, по-перше, окремі виконавці та структурні одиниці, які беруть участь у спільному колі оптимізації, не повинні уявляти собі картину в цілому, а можуть керуватися тільки певними інструкціями локального характеру. По-друге, посадові особи та власники повинні уникати віддавати розпорядження та зберігати загальні плани з використанням засобів особистої ідентифікації.

   В) Принцип підконтрольності. Досягнення бажаних результатів від використання схеми оптимізації податкових платежів залежить від добре продуманого контролю та існування реальних важелів впливу на всіх виконавців і на всіх етапах. Однією з особливостей більшості структур з оптимізації податків є неформальність відносин внутрішніх учасників процесу і тих прав і зобов'язань, які виникають у зв'язку з домовленістю з зовнішніми контрагентами. Вирішення питань безпеки в даних умовах може бути побудоване на синхронізації тих договірних відносин, які виникають де-факто з тими, які оформляються де-юре.

   Г) Принцип припустимого поєднання форми і змісту. Якщо дійсність трохи прикрашається, то робити це бажано без елементів абсурдизму. Відомі випадки, коли підприємства, які не мають на балансі або в оренді ніяких основних фондів і містять в штаті лише директора, «примудрялися» надавати і транспортні, і поліграфічні, і будь-які інші послуги. При цьому замовники не дуже часто цікавляться наявністю у виконавця достатньої матеріально-технічної бази для виконання підписаної угоди. Їх більше цікавить «порядок розрахунків» та інші умови. Синхронізація юридичних та фактичних дій важлива не тільки для забезпечення захисту від «недобросовісних» учасників процесу, але має також непереоціненне значення і для «віддзеркалення» можливих підозр з боку контролюючих органів. Це пов'язано, зокрема, з існуванням у Цивільному кодексі таких понять, як недійсна угода, удавана угода, уявна угода, недієздатний громадянин і т. д., а також з наявністю в Кримінальному кодексі статей, присвячених ухилення від податків, фіктивному підприємництву, фіктивному банкрутства, відмивання грошових коштів, тощо.

  

   Управління ризиками. 

   Діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов'язана з поняттям «ризик». Для того щоб компанія могла приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності, вона повинна виробити політику з управління ризиками.

   У залежності від сфери діяльності, ділового середовища, стратегії розвитку та інших чинників компанія може зіткнутися з різними видами ризиків. Тим не менше, існують спільні цілі, досягнення яких має сприяти ефективно організований процес управління ризиками. Як правило, основна мета, яку переслідують компанії при створенні системи управління ризиками, - це підвищення ефективності роботи, зниження ризиків притягнення до відповідальності і мінімізація можливості втратити активів.

   Управління ризиками починається з виявлення й оцінки всіх можливих загроз, з якими компанія зіштовхується в процесі своєї діяльності. Потім здійснюється пошук альтернатив, тобто розглядаються менш ризиковані варіанти здійснення діяльності з можливістю одержання тих же доходів.   Рішення про прийняття або ухиленні від тих чи інших ризиків багато в чому залежить від реалізованої компанією стратегії і так званого ставлення до ризику.

 

   4. СУПРОВІД БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ.

   Проведення експертизи проекту на відповідність до українського законодавства, і щодо реальності його втілення в конкретних умовах та за відповідних обставин. При позитивному висновку експертизи, забезпечення всієї дозвільної документації, погоджень та дозволів, Рішень відповідних органів місцевого самоврядування. Контроль за просуванням проекту, забезпечення завершення проекту, в тому числі збір необхідної документації.

   Напрямки супроводу проектів: будівництво, як житлове так і нежитлове, виробниче; Відкриття виробництв, торгових закладів; впровадження енергозберігаючих об’єктів та виробництв.

 

   5. ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ. 

   Компанія повністю здійснює супровід процедур купівлі-продажу господарських товариств, бізнесу. Проводить поділ/виділ існуючих товариств, створює, реєструє, сприяє в ліквідаційних процедурах, в т.ч. при провадженні справ про банкрутство.

   Наша M&А практика покриває як внутрішні так і міжнародні транзакції і включає операції по злиттю, поглинанню, MBO (management buyout) викуп менеджментом підприємства, LBO (leverage buyout) викуп з використанням позикового капіталу, спільні підприємства також як і інші варіанти операцій. Ми можемо виступати як на стороні продавця так і покупця.

 Окрім того, що ми якісно і ефективно вирішуємо всі технічні аспекти операцій, коло наших напрацьованих партнерів і інвесторів значно розширює ваші можливості по пошуку відповідного контрагента в запланованій угоді. В наші послуги входить:

 • вивчення можливості проведення операції,
 • визначення критеріїв та пошук цільового інвестора / об’єкта для придбання,
 • оцінка вартості бізнесу / цільового об’єкта,
 • організація аналізу фінансової, юридичної та управлінської документації (due diligence),
 • переговори щодо цінових параметрів угоди,
 • структурування та закриття операції

 

     6. СУДОВИЙ ЗАХИСТ. 

   Здійснює повний і комплексний захист інтересів Клієнта у судах всіх юрисдикцій та всіх інстанцій. Багатолітній досвід представлення інтересів в судах дозволяє в інтересах клієнта заощадити кошти та врегулювати всі можливі спори в найкоротші терміни.

 

   7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ МІЖ КРЕДИТОРОМ ТА БОРЖНИКОМ  (супровід реструктуризації боргів).

   Досудове врегулювання конфліктних ситуацій між Банком та Клієнтом, супровід переговорів та укладення Договорів про реструктуризацію. При необхідності супровід спірної/конфліктної ситуації в судах. Побудова алгоритмів стримування щодо активних дій банків направлених на звернення стягнення на активи Клієнта. Компанія пропонує наступну програму  реструктуризації боргів:

  Підготовчий етап (діагностика поточного становища компанії):

 • визначення строків сплати відсотків та тіла кредиту;
 • визначення ймовірності настання дефолту;
 • аналіз можливості звернення стягнення на майно боржника;

   Підписання Договору про мораторій з кредиторами, який переслідує наступні цілі:

 • уникнення звернення стягнення на майно компанії;
 • отримання відстрочки по сплаті основної суми кредиту/боргу до закінчення строку мораторію;
 • відмова від ініціювання  процедури банкрутства;
 • відмова кредиторів від вимог пов’язаних з порушенням відповідних договорів.

   Реалізація плану реструктуризації:

 • відстрочка сплати основної суми боргу;
 • розстрочка сплати основної суми боргу;
 • капіталізація процентів;
 • конвертація заборгованості в цінні папери;
 • залучення додаткового акціонерного капіталу (підписка серед існуючих акціонерів або відкритий продаж);
 • продаж активів, дочірніх компаній, структурних підрозділів;
 • робота по стягненню заборгованості с боржників;
 • реорганізація компанії-боржника.

   Реструктуризація може оформлятися різного роду юридичними документами - в залежності від вибраних інструментів.

 

   8. ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

   Фінансово-юридична компанія «Константа Сервіс Капітал» пропонує Вам юридичний супровід при підготовці та поданні необхідного пакету документів для реєстрації торгової марки. Ми займаємось як традиційними питаннями реєстрації і захисту прав інтелектуальної власності, так і розробкою індивідуальної стратегії захисту прав наших клієнтів.

   Сама історія зародження та розвитку торгової марки бере свій початок ще в стародавні віки, коли ремісники почали відмічати іменним клеймом свої товари. Сьогодні ж торгова марка є невід'ємним атрибутом успішної компанії, яка прагне розвитку, завоювання все більшої долі ринку.

   Торгова (торговельна) марка являється брендом, символом іміджу компанії, її фірмовим знаком якості, а зареєстрована торгова марка дозволяє її власнику мати виключні права на її використання, передавати права на торгову марку, забороняти її використання.

   Зважаючи на несприятливий інвестиційний клімат в нашій державі, одним з найбільш дієвих способів захисту свого бізнесу від недобросовісних конкурентів є реєстрація власної торгової (торговельної) марки, оскільки захист зареєстрованої торгової (торговельної) марки гарантує держава за допомогою низки заборонних норм та санкцій.

   Реєстрація торгової марки в Україні є важливим аспектом діяльності кожної компанії незалежно від видів діяльності та її організаційно-правової форми. Сама процедура реєстрації торгової марки є довготривалою та потребує спеціальних знань, а тому пропонуємо Вашій увазі інформацію, щодо послуг які надаються спеціалістами нашої компанії  при реєстрації торгової марки.

   Послуги спеціалістів із реєстрації торгової марки включають в себе:

 • Безкоштовні розгорнуті консультації з реєстрації торговельної марки;
 • Підготовка і подача заявочних матеріалів на реєстрацію знака для товарів і послуг;
 • Супровід діловодства на протязі всього терміну реєстрації торгової марки;
 • Отримання Свідоцтва про реєстрацію Торгової марки і передача його Замовнику (у разі оплати держмита та збору за публікацію);
 • Судовий захист прав інтелектуальної власності наших Замовників.

 

   9. ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦЙНИХ ФОНДІВ 

   Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) - це інститут спільного інвестування (далі - ІСІ), який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Корпоративний інвестиційний фонд, здійснює свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені в цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) частка держави або органів місцевого самоврядування яких перевищує 25 відсотків. Органами управління корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та наглядова рада. Освіта інших органів корпоративного інвестиційного фонду, які не передбачені цим Законом, забороняється Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів обирають членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду. Розмір початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат.

   Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок:

 • грошових коштів;
 • державних цінних паперів;
 • цінних паперів інших емітентів, допущених до торгів на фондовій біржі;
 • об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

   Збільшення статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій. Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

    Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

 • емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;
 • залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;
 • надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;
 • розміщувати акції за ціною нижче номінальної вартості;
 • розміщувати акції за ціною нижче вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;
 • розміщувати акції понад проголошену кількість;
 • відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативно-правових актах Комісії;
 • створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

   КІФ реєструється в порядку, передбаченому для відкритих акціонерних товариств.

 

   Порядок створення КІФ

   Ухвалення зборами засновників рішення про: створення КІФ, закрите (приватне) розміщення акцій КІФ та затвердження проекту статуту КІФ;

   Формування початкового статутного капіталу КІФ;

   Надання в Комісію заяви та всіх необхідних документів на узгодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ. З цією метою в Комісію подаються такі документи:

 • заява про погодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ;
 • протокол зборів засновників КІФ, засвідчений підписом засновників КІФ, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками;
 • проект статуту КІФ, затверджений рішенням зборів засновників;
 • виписку банківської установи про внесення засновниками КІФ грошових коштів на тимчасовий рахунок (подається в разі, якщо оплата акцій здійснювалась грошовими коштами);
 • копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, завірену підписом уповноваженої особи, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) (подається в разі, якщо оплата акцій здійснювалась нерухомістю);
 • довідку організатора торгівлі про результати біржових торгів про діапазони цін на зареєстровані на цьому організаторі торгівлі найбільша пропозиція на покупку і найменшу пропозицію на продаж цінних паперів, якими формується початковий статутний капітал КІФ на останній робочий день перед днем прийняття рішення про створення КІФ (подається в разі, якщо оплата акцій здійснювалась цінними паперами).

   Узгодження Комісією проекту статуту та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ. Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування;

   Присвоєння акціям КІФ міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

   Висновок з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії цінних паперів;

   Оформлення глобального сертифікату

   Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників КІФ;

   Затвердження установчими зборами КІФ результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників КІФ, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради КІФ, затвердження проектів договорів з КУА;

   Реєстрація КІФ та його статуту в органах державної реєстрації;

   Укладання договорів з КУА та зберігачем;

  Надання до Комісії всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій КІФ, регламенту КІФ та внесення КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

 

   Порушення вищевказаного порядку тягне за собою відмову в реєстрації з боку компетентних органів.

   Протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи корпоративний інвестиційний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент. Загальний термін реєстрації складає 50-60 робочих днів.